Preču atgriešana


Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkuma līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, nenorādot iemeslu. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības saskaņā ar Noteikumu 9.6. punktā paredzētajiem gadījumiem.

Par preču atgriešanu Pircējam ir jāinformē Pārdevējs rakstiski (palidziba@veikalsdarzam.lv), vēstule norādot pasūtījuma numuru, atgriežamās preces nosaukumu un daudzumu.

 
14 dienu atgriešanas termiņš stājas spēkā:

1.1.       No dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot kurjeru kompānijas darbinieku, saņem pasūtītās preces;

1.2.          Ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi, termiņš stājas spēkā no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot kurjeru kompāniju, saņem pēdējo preci;

1.3.          Ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās, termiņš stājas spēkā no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot kurjeru kompānijas darbinieku, saņem pēdējo pasūtījuma partiju vai daļu;


1.4.          Ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā termiņā, termiņš stājas spēkā no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, kas nav kurjeru kompānijas darbinieks, saņem pirmo preci.


      Pircējs var izmantot tiesības atgriezt preces tikai tad, ja nav nokavēts preču atgriešanas termiņš, preces nav bojātas vai būtiski izmainīts to izskats un preces nav lietotas. Visām atgrieztajām precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargplēvēm un nebojātiem oriģinālajiem iepakojumiem.
 

       Pircējs var atgriezt Preces, kas nav bojātas pircēja vainas dēļ, neatkarīgi no svara, izmantojot kurjeru dienesta pakalpojumus. Preču atpakaļ nosūtīšanas izmaksas sedz Pircējs, izņemot, ja Pircējs ir saņēmis bojātu preci.

 Atgriešanas adrese ar kurjeru dienestu:

 
UAB agrofirma "Sėklos"

V. Bielskio g. 16,

LT-76161 Šauļi.

 

Lietuva  

 

Atgriežot preces Pārdevējam, Pircējam jānorāda arī sūtītāja adresi un vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu. Preces ir pareizi jāiepako, lai sūtīšanas laikā tās netiktu bojātas. Pārdevējs neatmaksā naudu par precēm, kas tiek sabojātas pārvadāšanas laikā. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas nosūtīti nepareizi iesaiņoti, ar nepareizu adresi vai ja tie ir nozaudēti vai sabojāti pārvadāšanas laikā.
 

Ja Pircējs veikalsdarzam.lv ir iegādājies preču komplektu, Pircējam ir pienākums atgriezt Pārdevējam visu preču komplektu, t.i., Pircējs var izmantot savas tiesības uz preču atgriešanu tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Ja kāda no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 9.6. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visu preču komplektu.


Naudu Pircējam atmaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja rakstisku paziņojumu, taču, ja Pircējs nav atgriezis preces Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad preces ir atgrieztas Pārdevējam.
 
Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Pircēja samaksāto summu, kamēr prece nav atgriezta Pārdevējam un nav pārbaudīta tās atbilstība Noteikumiem.